728x90 AdSpace

 • Latest News

  Tuesday, August 30, 2016

  ලංකාව සතුව තිබු ලෝක වාර්තාව වසර 10කට පසු එක ලකුණකින් එංගලන්තයට අයිති වෙයි

  tx.,ka;h iy mlsia;dkh w;r Bfha mej;s tlaÈk ;r.fha§ Y%S ,xldj i;=j ;snq f,dal jd¾;djla ì| oeóug tx.,ka; lKavdhu iu;a jqKd'

  2006 jif¾§ Y%S ,xld lKavdhu fko¾,ka;hg tfrysj mkaÿ ´jr 50 wjidkfha§ lvq¨‍ 9la oeù ,l=Kq 443la ,nd .;a;d' th ;ud tlaÈk ;r.hl§ lKavdhula ,nd.;a jeäu ,l=Kq m%udKh'


  jir 10la ;siafia fï jd¾;djg Y%S ,xld lKavdhu ysñlï lsjqjo Bfha mlsia;dkhg tfrysj mkaÿ ´jr 50 wjidkfha§ lvq¨‍ 3la muKla oeù ,l=Kq 444la ,nd .ekSug tx.,ka;h iu;a úh'

  fï wkqj tla lKavdhula tlaÈk l%slÜ ;r.hl§ ,nd .;a jeäu ,l=Kq m%udKh ,nd .ksñka tx.,ka;h kj f,dal jd¾;djlg ysñlï lshhs'

  fï my< ;sfhkafka ,l=Kq mqjrej


  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: ලංකාව සතුව තිබු ලෝක වාර්තාව වසර 10කට පසු එක ලකුණකින් එංගලන්තයට අයිති වෙයි Rating: 5 Reviewed By: Unknown
  Scroll to Top