728x90 AdSpace

 • Latest News

  Saturday, September 17, 2016

  ලන්ඩන් රාජකීය කුසලානය සංගාගේ කණ්ඩායමෙන් ගිලිහී යයි

  ,kavka kqjr myq.sh ld,h mqrd ;sín ,kacka rdclSh l=i,dk l%slÜ ;r.dj,sfha wjika uyd ;r.h Bfha f,daâia msáfha§ meje;a jqKd'

  fï ;r.fha ldisfha jdish Èkdf.k uq,skau mkaÿjg myrÿkafka if¾ lKavdhuhs'

  if¾ ms,g mkaÿjdr 40hs tla mkaÿjlÈ ish¨‍fokd oeù /ialr .ekSug yels jqfka ,l=Kq 136la muKhs'

  tys§ frdahs n¾ka ,l=Kq 40la ,nd.;a w;r " l=ud¾ ix.laldrg ,nd.kak mq¿jka jqfka ,l=Kq 21la ú;rhs'

  if¾ ,l=Kq mqjrej my;ska n,kak
  k;=rej msáhg meñ‚ fjda¾laIh¾ lKavdhu mkaÿjdr 30hs mkaÿ follÈ lvq¿ 2la muKla oeù ,l=Kq 137la ,ndf.k ;r.dj,sh ch.%yKh l<d'

  fjda¾laIh¾ ,l=Kq mqjrej my;ska n,kak


  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: ලන්ඩන් රාජකීය කුසලානය සංගාගේ කණ්ඩායමෙන් ගිලිහී යයි Rating: 5 Reviewed By: Unknown
  Scroll to Top