728x90 AdSpace

 • Latest News

  Sunday, October 23, 2016

  උපුල් තරංග ටෙස්ට් සංචිතයට කැඳවයි

  wdndOhla fya;=fjka isïndífõ iu. meje;afjk fgiaÜ ;r.dj,sfhka bj;a l< ks;H kdhl wekacf,da ue;sõia fjkqjg Wmq,a ;rx. ^Upal Tharanga& le|jQ nj Y%S ,xld l%slÜ iNdm;s ;s,x. iqu;smd, mjikjd'


  kdhlhd f,i kïlr we;af;a rx.k fyar;a' fuu fgiaÜ ;r.dj,shg ÈfkaIa pkaÈud,ao wdndOhla fya;=fjka iyNd.s jkafka keye'

  Wmq,a ;rx. wjika jrg fgiaÜ l%slÜ ;r.hla i|yd tlajQfha bl=;a jif¾ iema;eïn¾ udifha§hs'

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: උපුල් තරංග ටෙස්ට් සංචිතයට කැඳවයි Rating: 5 Reviewed By: Unknown
  Scroll to Top