728x90 AdSpace

 • Latest News

  Friday, November 18, 2016

  කොළින් ඩි ග්‍රෑන්ඩ්හෝම් වාර්තා අලුත් කරයි


  ixpdrl mlsia;dk lKavdhu iy kjiS,ka;h w;r meje;afjk m<uq fgiaÜ ;r.fha fojk Èkh wohs'

  fuys§ jir 65 la merKs jd¾;djla w¨;a lsÍug kjiS,ka; lKavdhfï fld<ska ä .%Ekaâfydaï iu;a jqKd'

  fuu ;r.h Tyqf.a ux., fgiaÜ ;r.hhs'

  tys§ Tyq ,l=Kq 41 lg lvq¿ 6 la ìo fy¿jd'

  kjiS,ka; l%Svlfhl= ux., fgiaÜ ;r.fha tla bksul§ ìo fy¿ jeäu lvq¿ ixLHdj jkafkao fuhhs'
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: කොළින් ඩි ග්‍රෑන්ඩ්හෝම් වාර්තා අලුත් කරයි Rating: 5 Reviewed By: Udeni Perera
  Scroll to Top